Klik Sini Utk tanda terima kasih pd Blog ni

Rabu, 8 November 2017

Ceramah Ustaz Abdul Basit Abdul Rahman


Kitab Fiqh Manhaji Jilid 4 Bab Nikah
Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (1) - Nikah,Definisi,Dalil dan Galakan Berkahwin & 6 Hikmah Perkahwinan 14.12.2016
http://www.mediafire.com/file/muf3me7adj4avwg

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (2) - Hukum Perkahwinan & Kedudukan Keluarga dan Penjagaannya Dalam Islam
http://www.mediafire.com/file/qrhlr7ud7obmw35

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (3) - Perempuan Yang Haram Dikahwini Kerana Keturunan,Susuan,Perkahwinan Dan Lain-lain.
http://www.mediafire.com/file/5ud6bfn8s6unt9t

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (4) - Poligami,Hukum & Hikmah. Sifat Sifat Yang Dituntut Pada Calon Suami Isteri.
http://www.mediafire.com/file/uqc76jghh769cqm

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (5) - Melihat Tunang & Wanita Asing. Hukum Peminangan & Sunat Sunatnya.
http://www.mediafire.com/file/n6w7k0bqd6jl7q8

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (6) - Rukun Nikah,lafaz,Isteri,Suami,Wali & Dua Orang Saksi
http://www.mediafire.com/file/vb0hd48q7ejphbx

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (7) - Wali Mujbir & Ikhtiar - Kuasa dan Kedudukannya,Kahwin Paksa Dan Kes Lari Dari Wali
http://www.mediafire.com/file/0ae0glepybt6dyo

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (8) - Saksi Nikah,Kahwinkan Bapa,Perkahwinan Orang Kafir & Mas Kahwin Dan Kadarnya
http://www.mediafire.com/file/c2vx5566pb9zn5b

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (9) - Mendapat Mahar Penuh,Setengah,Gugur. Mahar Misil. Keterlaluan Mas Kahwin
http://www.mediafire.com/file/13ytjiyvgd6p2ww

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (10) - Tujuh Kesan Akad Nikah & Lima Sunat Perkahwinan.
http://www.mediafire.com/file/dscqcdbc4a4dcnl

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (11) - Walimah Kenduri kahwin,Hukum dan Syaratnya & Solat Sunat Selepas Akad Nikah.
http://www.mediafire.com/file/97uxucxt88tztn4

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (12) - Pembahagian Giliran Bermalam. Hukum Isteri & Suami Nusyuz dan Penyelesainnya.
http://www.mediafire.com/file/x5hpbbx6mntszoe

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (13) - Kecacatan Suami atau Isteri Yang Membolehkan Fasakh Atau Batalkan Nikah & Kesannya
http://www.mediafire.com/file/ecx1vb4vaewiawx

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (14) - Talak,Dalil dan Hikmah & Jenis Talak,Sunni,Bid'ie dan Yang Dibenar & Dilarang
http://www.mediafire.com/file/6331swcdovu7s3v

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (15) - Khulu' Tebus Talak,Bilangan Talak Yang Dimiliki Suami & Syarat Sah Talak
http://www.mediafire.com/file/2jgbl2o29z8ppsl

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (16) - Cara Talak,Talak Tiga,Cerai Ta'liq,Lafaz Pengecualian & 5 Masalah Talak
http://www.mediafire.com/file/a2yxx8czgjxj2cc

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (17) - Hukum Rujuk Isteri Yang Diceraikan Dengan Perkataan & Perbuatan dan Hukum Li'an
http://www.mediafire.com/file/fr01cpi9dazdp2d

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (18) - Hukum Zihar Menyamakan Isteri Dengan Ibu & Li'an Sumpah Tuduh Isteri Berzina
http://www.mediafire.com/file/ni1g6qguda97suz

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (19) - Hukum Eddah Kematian Suami Atau Perceraian dan Keadaan Wanita Hamil dan Biasa
http://www.mediafire.com/file/d2l4s293oylf1ks

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (20) - Kewajipan Nafqah Untuk Diri Sendiri,Anak,Cucu,Bapa,Datuk & Ibu Yang Miskin
http://www.mediafire.com/file/72r7uedf4ui7wpe

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (21) - Kewajipan Suami Beri Nafkah Kepada Isteri dan Nafkah Haiwan dan Pokok Tumbuhan
http://www.mediafire.com/file/uadxjmhb5cmqgrr

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (22) - Al-Hadhonah,Penjagaan Anak-Anak dan Hukumnya
http://www.mediafire.com/file/q4c3t778r21zg78

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (23) - Penyusuan (Radha') & Hukum Hakam Yang Berkaitan Dengannya
http://www.mediafire.com/file/fqz5gx5erqj5a84

Ustaz Abdul Basit - Fiqh Manhaji J4 (24) - Menentukan Nasab Keturunan & Al-Laqit Anak Buangan serta Anak Angkat (Tamat) 12.7.2017
http://www.mediafire.com/file/4c6w6272movbozf

Ustaz Abdul Basit - Belajar Dan Menuntut Ilmu Gaya Para Ulama' Salafussolih 2.4.2017
http://www.mediafire.com/file/6atjdonk9kb82ke

Ustaz Abdul Basit - Minhaj Qasidin - Bentuk Riya Yg Menghapuskan Pahala 12.2.2017
http://www.mediafire.com/file/ps164gxsh55ekkh

Ustaz Abdul Basit - Minhaj Qasidin - Cintakan Pangkat & Riya' Yang Tercela 11.12.2016
http://www.mediafire.com/file/pb99n7ohd5rit25

Kredit: abuanasmadani's

Selasa, 7 November 2017

Ceramah Ustaz Kamilin Jamilin


Ustaz Kamilin Jamilin - Syarah Hadith 40 Imam Nawawi - Sesi 1 - 1.10.2017
http://www.mediafire.com/file/9vxjt1g98uc1og5

Maulana Nasaie Hanaffie - Daurah Hadis 40 Imam Nawawi - Sesi 2 - 1.10.2017
http://www.mediafire.com/file/bs4e480b40ggv8i

Maulana Nasaie Hanaffie - Daurah Hadis 40 Imam Nawawi - Sesi 3 - 1.10.2017 [UPDATE 9.12.17]
http://www.mediafire.com/file/p6bd7j0lb7igqfp

Ustaz Kamilin & Abu Talhah - Forum Bual Bicara Santai 'Jiran Wasiat Tuhan' 8.10.2017
http://www.mediafire.com/file/vwjc49pp2pg8f9s

Ustaz Kamilin Jamilin - Syarah Bulughul Maram Siri 1 Biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 20.8.2017
http://www.mediafire.com/file/9qdarie559bj56m

Ustaz Kamilin Jamilin - Syarah Hilyah Thalibil Ilmi Siri 8 - 20.9.2017
http://www.mediafire.com/file/997j21idq0168d1

Ustaz Kamilin Jamilin - Syarah Hilyah Thalibil Ilmi Siri 9 - 27.9.2017
http://www.mediafire.com/file/82kzy48164f8odh

Ustaz Kamilin Jamilin - Syarah Hilyah Talibil Ilmi Siri 10 - 4.10.2017
http://www.mediafire.com/file/z4yh833lpljikwz

Ustaz Kamilin Jamilin - Syarah Hilyah Talibil Ilmi Siri 11 - 11.10.2017
http://www.mediafire.com/file/tivlr3joa9g47jy

Kredit: Khayr / Dokumentari Kuliah